К O N К U R S za učešće na 37. Festivalu mladih pesnika „Mladi maj” u Zaječaru 2023.