Гитаријадa 2023. – ОБАВEШТЕЊЕ О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЛИЦИТАЦИЈОМ