Nagrada Nataši Petrović za monodramu,, Čučuk Stana” na festivalu,, Glumac Evrope ” u Resenu